مهندسی شهرسازی - برنامه ريزی شهری - طراحی شهری


برنامه کارگاه¬های دوره دکتری - پردیس کیمیافکر 

برنامه کارگاه­های دوره دکتری و کارشناسی ارشد شهرسازی

(ویژه شهر مشهد)

درس

تعداد ساعت

استاد

روز برگزاری

ساعت برگزاری

مخاطبان

هزینه

 (هزار تومان)

تئوری­های پیشرفته شهرسازی

Advanced panning theory

10

دکتر محسن اسماعیلی

جمعه

19 دی

9 الی 19

داوطلبان آزمون دکتری شهرسازی و کارشناسی ارشد برنامه­ریزی

95

اسکیس دکتری

 (ویژه دانشگاه آزاد)

20

دکتر محسن اسماعیلی

مهندس راحله دادرس

پنج شنبه

18 دی

جمعه

19 دی

9 الی 19

داوطلبان دکتری شهرسازی

(دانشگاه آزاد اسلامی)

245

سیر اندیشه­ها (3)

10

دکتر محسن اسماعیلی

چهارشنبه

17 دی

9 الی 19

داوطلبان آزمون دکتری شهرسازی و کارشناسی ارشد طراحی شهری

95

 

نوشته شده توسط م.رحیمیان | لینک ثابت | موضوع: |

برنامه دوره نکته و تست ویژه آزمون کارشناسی ارشد - پردیس کیمیافکر 

برنامه دوره نکته و تست ویژه آزمون کارشناسی ارشد برنامه­ریزی 1394برنامه­ریزی شهری، منطقه­ای و مدیریت شهری

(ویژه شهر مشهد)

درس

تعداد ساعت

استاد

روز برگزاری

ساعت برگزاری

هزینه (هزار تومان)

مبانی نظری برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای

10

دکتر محسن اسماعیلی

چهارشنبه 24 دی

9 الی 19

95

مباحث عمومی شهرسازی ایران

10

دکتر محسن اسماعیلی

پنج­شنبه 25 دی

9 الی 19

95

سیر اندیشه­ها در شهرسازی (1،2 و 3)

10

دکتر محسن اسماعیلی

جمعه 26 دی

9 الی 19

95

تاریخ شهر و شهرسازی

10

مهندس ابراهیم­خانی

جمعه 3 بهمن

10:30 الی 20:30

95

فنون و روش­های برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای

20

مهندس ابراهیم­خانی

چهارشنبه 1 بهمن

پنج شنبه 2 بهمن

9 الی 19

195

مجموع هزینه (بدون تخفیف)

575

شرایط استثنایی ثبت نام؛ فقط تا آخر روزکاری چهارشنبه 3 دیماه هزینه ثبت نام کل دوره 525 هزار تومان می­باشد

 

برنامه دوره نکته و تست ویژه آزمون کارشناسی ارشد برنامه­ریزی 1394 طراحی شهری

(ویژه شهر مشهد)

درس

تعداد ساعت

استاد

روز برگزاری

ساعت برگزاری

هزینه (هزار تومان)

مبانی نظری معماری و تحلیل فضاهای معماری و شهری

20

دکتر سینا علایی

چهارشنبه 1 بهمن

پنج­شنبه 2 بهمن

9 الی 19

195

مباحث عمومی شهرسازی ایران

10

دکتر محسن اسماعیلی

پنج­شنبه 25 دی

9 الی 19

95

سیر اندیشه­ها در شهرسازی (1،2 و 3)

10

دکتر محسن اسماعیلی

جمعه 26 دی

10:30 الی 20:30

95

تاریخ شهر و شهرسازی

10

مهندس ابراهیم­خانی

جمعه 3 بهمن

9 الی 19

95

مجموع هزینه (بدون تخفیف)

480

شرایط استثنایی ثبت نام؛ فقط تا آخر روزکاری چهارشنبه 3 دیماه هزینه ثبت نام کل دوره 440 هزار تومان می­باشد

 

 

نوشته شده توسط م.رحیمیان | لینک ثابت | موضوع: اخبار شهرسازی |

مقاله همایش ملی 

دانشجویان علاقه مند  به مقاله نویسی و پژوهش بخصوص طرح 3 ای ها و سایر دانشجویان علاقه مندی که تاکنون با من درس  داشته اند یا دانشجویان فارغ التحصیل و ترم آخری که با بندی پایاننامه داشته اند ، میتوانند با  تکمیل منابع و مباحث مطروحه در کلاس تا قبل از پایان آذر ماه ، مقالات خود را برای بازبینی به ایمیلم فرستاده و پس از تایید و اصلاح ان در همایش ملی زیر شرکت کنند.

مواردیکه هایلایت کرده ام اولویت دارند.

مقالات برتر در ژورنالهای معتبر داخلی و خارجی به چاپ خواهند رسید.

 ملی

 

محورهای مورد بحث:

محورهاي كنفرانس:

محورهاي شهرسازي وتوسعه پايدار

بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها(

شهرسازي نوين و توسعه پايدار

سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار

- ناپايداري شهر و عوامل موثر

- شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار

- حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار

- شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر

- تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران

- توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري

- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري

الگوهاي معماري وشهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي

- المان هاي شهري و محورهاي مرتبط

- برنامه ريزي منطقه اي و شهري

طراحي شهري ،نماهاي شهري وامنيت رواني

مشاركت در امور شهري

- بهسازي و نوسازي شهري

- ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري

ساير ايده هاي نوين در شهرسازي و توسعه پايدار

بافت هاي تاريخي

بهسازي آثار تاريخي

- جغرافيا،تغييرات آب وهوايي،شهرسازي پايدار

- علوم جغرافيايي ومديريت شهري

- نوسازي شهري

-  كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي درشهرسازي

- بازسازي بافت تاريخي

- جغرافيا وشهرسازي

- برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري

- شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن

شهرها و سيستم مديريت محيط زيست

 

مهندسي معماري و توسعه پايدار:

مصالح و فن آوري هاي نوين در معماري

معماري و هويت شهري

- معماري پايدار

- معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري

روشها و فناوريهاي نو در در معماري

انرژي هاي نو در معماري

- سبك شناسي معماري

معماري خياباني

- تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري

گرافيك شهري

- معماري ومحيط زيست

- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

- معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي

- مفهوم شناسي معماري و شهر سازي معاصر

- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي

- نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي منطقه

- الگوهاي معماري بومي

- معماري منظر

- بوم شناسي

- زيبايي شناسي در معماري

 

محورهاي مديريت وبرنامه ريزي شهري

- فرهنگ شهر نشيني

- شهروند و حقوق شهروندي

ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري

تعامل در فضاي شهري

روانشناسي محيطي

روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست

شهر و حقوق شهروندي

- طراحي وفضاهاي شهري

- مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

- برنامه ريزي كالبدي شهري

برنامه ريزي منطقه اي و شهري

- مديريت شهري

- برنامه هاي توسعه شهري

- مديريت پروژه هاي شهري

- مديريت بحران

برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز

- مشاركت در امور شهري

- گردشگري شهري

- ارزيابي تاثير اجراي پروژه هاي شهري

-  بهسازي و نوسازي شهري

- نماهاي شهري

- تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري

- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري

مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها

 

محورهاي محيط زيست شهري

- محيط زيست و انواع آلودگي ها

- مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها و روستاها

- برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري

- جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار

شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن

- كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست

- شهرها و سيستم مديريت محيط زيست

- فضاي سبز و محيط زيست شهري

- مسائل محيط زيست كلان شهرها

- اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها

- شهرها و سيستم مديريت محيط زيست

- اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها

- اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها

- مديريت پسماند در شهرها

- ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري

نانو ومحيط زيست

- روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست

- فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري

- حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن

- كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي

- تغيير اقليم ومحيط زيست

- مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

- ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار

- گردشگري ومحيط زيست

- وساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست

نوشته شده توسط آ.شیرازی زاده | لینک ثابت | موضوع: |

همایش ملی 

اولين همايش ملي شهر هوشمند

 

در تاریخ 11 دي 1393 توسط موسسه آموزش عالي سپهر اصفهان و تحت حمايت سيويليكا در شهر اصفهان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.حوزه(هاي) تحت پوشش:
تاريخ برگزاري: 2015-01-01T08:0011 دي 1393
تاريخ برگزاري ميلادی: 2015-01-01
برگزار کننده: موسسه آموزش عالي سپهر اصفهان
سایر برگزار کنندگان: تحت حمايت سيويليكا
محل برگزاري: اصفهان
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده: 1393/7/30
مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/9/15
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1393/9/25

نوشته شده توسط آ.شیرازی زاده | لینک ثابت | موضوع: اعلام برنامه همایش های شهرسازی و مرتبط با شهر |

دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری 


فراخوان پذیرش مقاله
 
معرفی همایش
 
   پس از برگزاری موفق نخستین همایش معماری پایدار و توسعه شهری، دومین همایش با رویکرد پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی توسط انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران و با همکاری اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه‌های کشور در تاریخ 2 بهمن 1393 در شهرستان قم برگزار خواهد شد.  
     
  خدمات همایش:
- ثبت رسمی مقالات پذیرفته شده در سامانه‌های معتبر علمی کشور
- انجام داوری پیش از موعد و ارائه نامه رسمی به شرکت‌کنندگان درصورت پذیرش مقاله
- امکان شرکت حضوری و غیرحضوری درکنفرانس بدون تفاوت درگواهینامه‌ها و خدمات
- ارسال گواهینامه و لوح فشرده همایش برای شرکت‌کنندگان غیرحضوری به نشانی ایشان
- ارائه مقالات پذیرفته شده در همایش به مجلات معتبر داخلی و بین‌المللی
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ‌های مهم:  
مهلت ارسال چکیده مقالات:
15 آبان 1393
مهلت ارسال اصل مقالات:
27 آذر 1393
 
دبیرخانه
تلفکس:
02537842438
     
 

http://mihanemail.ir/index.php/lists/bj375f2wwjbd9/unsubscribe/sd909qzjej0bd/kz6068487d9bf
saud
قم، خیابان معلم، ساختمان ناشران، طبقه شش، واحد 618
Qom 025
Iran (Islamic Republic of)
نوشته شده توسط آ.شیرازی زاده | لینک ثابت | موضوع: |

جنبش نوشهرگرایی 

دانشجویانی که مبحث ارائه ایشان جنبش توشهرسازی ( گرایی) است به موارد زیر توجه داشته و آنرا در ارائه خود لحاظ فرمایند:

ارائه اول

◀ زمینه ی ظهور New Urbanism

◀ معرفی جنبش New Urbanism

◀ منشورNew Urbanism

◀ راهکارهای پیشنهادی جنبش New Urbanism

◀ نمونه های تحقق یافته

◀انتقادات وارد شده بر New Urbanism

◀دستاورد هایNew Urbanism

ارائه های دوم و سوم و چهارم نیز این زمینه های مرتبط با این جنبش را اماده می فرماند:

کلیه چهار نفر نیز ملزم به معرفی اجمالی حداقل 3 نمونه از پروژه های مرتبط با هر زمینه می باشندو داشتن مبحث راهکارها ، نمونه ها انتقادات نیز برای کلیه اعضا الزامی است

ترتیب ارائه مباحث مرتبط با جنبش:

1- جنبش نوشهرگرایی

2- شهر- روستاها   urban-village   <<<<

3- توسعه حمل و نقل محور  tod

4- رشد هوشمند

 

چهار دانشجو بین خودتان تقسیم کار کنید هر کدام یکی از مباحث را ارائه دهند.

 

 

نوشته شده توسط م.رحیمیان | لینک ثابت | موضوع: برنامه ریزی کالبدی معماری |

بیان معماری 2 اقبال 

دانشجوبان برای این جلسه ترسیم سه مکعب بر روی 4 آ4 و چهار سری از آن بر روی یک آ4 را حتما همراه داشته باشند. با راپید

ترسیم مکعب های 9  تایی بر روی آ4 بدون سایه و رنگ

ترسیم پلان درخت  با راپید از کتابهای مختلف معماری یا تمریناتی که مهندس مبینی در اختیارتان گذاشتند و یا تمرینهای موجو در سایت   ، 1-2 آ4

تمرینهای ترسیم خط و فونت هم اصلاح شده بررسی می شود.مخصوصا کسانی که جلسه پیش تاخیر داشتند.

موفق باشید

نوشته شده توسط آ.شیرازی زاده | لینک ثابت | موضوع: بیان معماری 2 |

انتخاب ماژیک 

برای خرید ماژیک اصل خاصی وجود ندارد مهم اینه که بدونید برای چه کاری و چه تیپ طرحی میخواهید از مازیک ها یا هر وسیله دیگه ای استفاده کنید. برتی مثال برای رنگ گذاری کاربری ها خب مسلما رنگهای استاندارد را باید بدانید و بعد طیف چشم نوازی از ماژیک را انتخاب کنید که تنالیته های رنگی آن زیادی تضاد نداشته باشد و نهایتا یک یا دو رنگ جیغ و در تضاد را برای بولد نمودن مطالب و طرح ها داشته باشی.

 

قبل همه کارهای رنگی مهم اینه که با طیف مشکی و خاکستری بتونید کارتون را به نحوی گویا ارائه کنید.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط م.رحیمیان | لینک ثابت | موضوع: بیان معماری 2 |

آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و  

آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور

ماده 0

هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/10/1378 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 2/100/4965 مورخ 14/9/1378 وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور و تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي ، ناحيه اي ، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور را به شرح زير تصويب نمود :

 

 

ادامه مطلب را مشاهده فرمایید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آ.شیرازی زاده | لینک ثابت | موضوع: طرح شهرسازی 1 |

برنامه ارائه های دانشجویان معماری اقبال- برنامه ربزی کالبدی معماری 

دانشجویان معماری اقبال : ترم 7

لیست ارائه ها به شرح جدول زیر می باشد. فصول کتابی که برای شما در نظر گرفته شده است: " خوانش مفاهیم طراحی شهری"  از متیو کرمونا و استیو تزدل با ترجمه کامران ذکاوت و فرناز فرشاد از انتشارات دانشگاه شهید بهشتی است.

 {AAEF5DC4-EAC2-4B16-BABF-7D741508D104}.png

نوشته شده توسط آ.شیرازی زاده | لینک ثابت | موضوع: برنامه ریزی کالبدی معماری |

تحویل پروژه ها 

به دلیل تقاضای مکرر دوستان مبنی بر تعویق انداختن زمان ، تحویل پروژه.. از روز دوشنبه 14 مهر به پنج شنبه 17 مهر تغییر یافت ( ساعت تحویل را با خانم صمیمی هماهنگ کنید).

نوشته شده توسط آ.شیرازی زاده | لینک ثابت | موضوع: |

نمونه فرم های کلاس صبا و صمیمی 

در ادامه مطلب دسترسی به  امکان پذیر است.

رمز مطلب اسم کوچک نماینده

در ضمن برنامه کلاس ها از 07 مرداد تا 20 مرداد به مناسبت عید فطر   تشکیل نخواهد شد و تعطیل است. شروع مجدد کلاسها انشالله از سه شنبه  21 مرداد خواهد بود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آ.شیرازی زاده | لینک ثابت | موضوع: |

دوستان خانم ها صبا و صمیمی 

دوستان عزیزی که یکشنبه و شنبه کلاس دارید :

لطفا حتما برنامه اتوکد ( ورژن های دلخواه 2008-2010 یا 2014) را بسته به ظرفیت رم و پردازشگر سیستم خود نصب فرمایید/.

بسته نرم افزاری آفیس شامل word  و excell  هم حتما روی سیستم هاتون نصب باشد

به همراه داشتن فلش  و نقشه محله فراموش نشود

نوشته شده توسط آ.شیرازی زاده | لینک ثابت | موضوع: |

SASTech 

نوشته شده توسط آ.شیرازی زاده | لینک ثابت | موضوع: اعلام برنامه همایش های شهرسازی و مرتبط با شهر |

طرج نهایی 

دانشجویان اقبال لاهوری ملاحظه فرمایند

شیوه نامه نگارش پایاننامه

رعایت نکات درج شده در فایل  الزامی می باشد.

 

در ضمن موضوع طرح نهایی خود را در قسمت نظرات وب وارد نمایید

نوشته شده توسط آ.شیرازی زاده | لینک ثابت | موضوع: منظر سازی شهری |

اطلاعیه فوری 

آقایان سهرابی ، میرشاهی و سالار من سی دی از شمات نداشتم فایلی هم ایمیل نشده بوده.

بدون ارائه کارهات تا الان نمرتون به شرح زیر است!

سهرابی:5.5

میرشاهی : 6

میرشاهی و سهرابی کار پرینت شده هم تحویل ندادید!!!!

 

سالار : 17.75    spss  excell powerpoint  از شما ندارم

 

نوشته شده توسط م.رحیمیان | لینک ثابت | موضوع: |

منظر سازی 

زمان تحویل پروژه منظر روز 10 تیر ساعت 1   آتلیه 208 می باشد.

درج نمره نهایی دانشجویان منظر سازی منوط به تحویل درست پروژه و مقاله های محوله می باشد که از 0 تا 7 نمره را به خود اختصاص می دهد(در اصل 5 نمره دارد اما اگر گروهی کارش بسیار عالی باشد نمره اضافه تعلق خواهد گرفت) . بدیهی است که به تحویلهای ناقص و یا غیر اصولی نمره ای تعلق نخواهد گرفت.

نمره آزمون میان ترم منظور شده و برای امتحان نهایی مطالعه کلیه موارد اعلامی الزامی است.

فعالیت کلاسی و حضور و غیاب نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

تحویل پروژه ها بر روی سی دی بوده و از پرینت فایل ها خودداری فرمایید.

برای بحث منظر خیابان هم رعایت کلیه موارد اعلام شده در کلاس الزامی است.

برای نمونه هایی که برداشت کرده بودید مواردی نقص داشت :

توجه :

1-ابتدا نمای ساختمان را در یک لایه میکشید

2-بعد الحاقات بنا را طبق مصوبه شوریعالی مطرح شده در دروس کلاسی در چند لایه بر اساس مصوبه جدا میکنید.(تابلو ها از اولویت و اهمیت برخوردارند.)

3-سطوح پر و خالی در دو لایه

4-خط آسمان و خط زمین

5- بازشو ها

6-مصالح نما به همراه راهنمای نقشه

7-عکس پاناراما شده محور در یک لایه

8- لایه تحلیل اطلاعات هر ساختمان در محور

9- تحلیل محور در شب ( از نظر نور و رنگ تابولو ها و بازشوها)

فایل کدی به همراه فایل های عکس پاناراما و تکه تکه  محور  و فایل word  تحلیل های بنا  و به همراه مقاله گروهی در سی دی با فرمت های مربوطه و ورژن های 2000 تا 2004 ذخیره شوند.

 

 

سوالات امتحان منظر بیشتر جنبه مقایسه ای تحلیلی خواهند داشت.بنابراین مطالعه دقیق موارد اعلامی الزامیست.

 

نوشته شده توسط م.رحیمیان | لینک ثابت | موضوع: |

کاربرگ در خواست تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی ترم 8

 

 

کاربرگ در خواست تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی

نام فایل: کاربرگ در خواست تصویب مو ضوع پایان نامه تحصیلی دو ره کارشناسی.pdf
حجم: 262 KB
نام فایل: کاربرگ در خواست تصویب مو ضوع پایان نامه تحصیلی دو ره کارشناسی.docx
حجم: 35 KB
نوشته شده توسط م.رحیمیان | لینک ثابت | موضوع: |

تحویل پروژه ها 

زمان و نحوه  تحویل پروژه دروس دانشگاه اقبال لاهوری

بیان معماری 1 - طرح 3 شهرسازی ناپیوسته  روز سه شنبه 10 تیر

طرح 1 شهرسازی روز سه شنبه 10 تیر  ساعت 12

حضور کلیه اعضای گروههای طرح 1 به دلیل ارائه شفاهی روی پوستر ها الزامی است.

برای دروس بیان معماری دانشجویان راه دوری  لازم نیست خودتون باشید میتونید کارو بدید دوستاتون براتون بیارن.

برای درس طرح 3 ارائه به صورت فیلم می باشد. دانشجویان در زمان مشخص شده بر روی پوستر های خود ارائه می دهن و آقای نظری مسئولیت ضبط ارائه ها توسط دورین فیلم برداری  و تحویل آنها (بر روی لوح فشرده ) به بنده را بر عهده می گیرند.

شماره کلاس ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

کلیه دانشجویانی که طرح  1و3 با بنده  دارند گزارش ها و لوح فشرده کار خود را طبق فرمتی که در کلاس اعلام شده بود تحویل می دهند. مشخص است که زیبایی و نظم   و خلاقیت در نحوه ارائه و بیان گرافیکی بالا نیز از امتیاز برخوردار است و بخش زیادی از نمره شما را در بر میگیرد.

برای بیان معماری ارائه آلبوم ها و سی دی عکاسی و پاورا الزامیست.

دانشجویان ناپیوسته که کاربرد رایانه داشتند  تا 4 تیر  ساعت 8 شب فرصت دارند که مواردی را که روز امتحان به ایشان  گفته بودم و اصلاحات کارهایشان را با ذکر نام و موضوع روی ایمیل برای من بفرستند.

نوشته شده توسط م.رحیمیان | لینک ثابت | موضوع: |

معرفی یک تیاتر توپ به دانشجویان  

نمایش " دو , یک به نفع بارســــــلونا "
اجرای تئاتر. مکان: مشهد/ حد فاصل سناباد 45 و 47 / کارگاه تئاتر شمـــــایل
زمان: 29 اردی بهشت لغایت 7 تیر ماه 1393
هرشب ساعت 18:30 ( به استثناء روز دوشنبه 5 خرداد ماه )
تلفن رزرو بلیط: 09150063565

نوشته شده توسط م.رحیمیان | لینک ثابت | موضوع: |
هر گونه کپی و برداشت از مطالب منوط به ذکر نام نویسنده و لینک به وبلاگ مهندسی شهرسازی مجاز میباشد